TraLich.Com

25 CHỦ NHẬT
Tiền vốn không hiếm. Tầm nhìn mới hiếm. Sam Walton
icon con giap Ti 30

Ngày hắc đạo

Năm Nhâm Dần

Tháng Kỷ Dậu

Ngày Tân Tị

7 : 46 : 40

Giờ Nhâm Thìn

Tiết khí: Thu phân

THÁNG TÁM

Giờ Hoàng Đạo

Kỷ Sửu (1h-3h)

Nhâm Thìn (7h-9h)

Giáp Ngọ (11h-13h)

Ất Mùi (13h-15h)

Mậu Tuất (19h-21h)

Kỷ Hợi (21h-23h)

LỊCH VẠN NIÊN NĂM 2022

Xem
Tháng 9 năm 2022
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
1 6/8
2 7
3 8
4 9
5 10
6 11
7 12
8 13
9 14
10 15
11 16
12 17
13 18
14 19
15 20
16 21
17 22
18 23
19 24
20 25
21 26
22 27
23 28
24 29
25 30
26 1/9
27 2
28 3
29 4
30 5
Hoàng đạo Hắc đạo

Bài viết về Tử vi

Bài viết về Cung hoàng đạo

Bài viết về Phong thủy

Bài viết về Tướng số

Bài viết về Giấc mơ - điềm báo

Bài viết về Bài viết khác