TraLich.Com

18 THỨ NĂM
Chủ nghĩa dân tộc là căn bệnh tiềm ẩn. Nó là bệnh sởi của loài người. Albert Einstein
icon con giap Mao 21

Ngày hắc đạo

Năm Nhâm Dần

Tháng Mậu Thân

Ngày Quý Mão

4 : 1 : 37

Giờ Giáp Dần

Tiết khí: Lập thu

THÁNG BẢY

Giờ Hoàng Đạo

Nhâm Tý (23h-1h)

Giáp Dần (3h-5h)

Ất Mão (5h-7h)

Mậu Ngọ (11h-13h)

Kỷ Mùi (13h-15h)

Tân Dậu (17h-19h)

LỊCH VẠN NIÊN NĂM 2022

Xem
Tháng 8 năm 2022
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
1 4/7
2 5
3 6
4 7
5 8
6 9
7 10
8 11
9 12
10 13
11 14
12 15
13 16
14 17
15 18
16 19
17 20
18 21
19 22
20 23
21 24
22 25
23 26
24 27
25 28
26 29
27 1/8
28 2
29 3
30 4
31 5
Hoàng đạo Hắc đạo

Bài viết về Tử vi

Bài viết về Cung hoàng đạo

Bài viết về Phong thủy

Bài viết về Tướng số

Bài viết về Giấc mơ - điềm báo

Bài viết về Bài viết khác