Tuổi Thìn muốn phát tài chớ quên phong thủy văn phòng 2018

1. Phương vị hung cát trong phong thủy văn phòng 2018 của tuổi Thìn

Hung vị: tọa Nam hướng Bắc.
Cát vị: tọa Bắc hướng Nam, tọa Đông hướng Tây, tọa Tây hướng Đông.
Tùy theo phương vị hung cát trên đây mà tuổi Thìn có thể lựa chọn chỗ ngồi thích hợp với mình. Ngoài ra, có thể xác định theo mệnh ngũ hành và năm sinh từng tuổi như sau.

Tuổi Thìn muốn phát tài chớ quên phong thủy văn phòng 2018 1

Xác định vị trí chỗ ngồi làm việc theo mệnh ngũ hành

Người tuổi Thìn mệnh khuyết Mộc (sinh trong khoảng thời gian ngày 8/8 – 7/11 âm lịch), nữ mệnh nên ngồi ở vị trí tọa Đông Nam, hướng Tây Bắc. Nam mệnh nên chọn vị trí phù hợp với điều kiện tọa Đông hướng Tây.
Tính cách, vận mệnh người tuổi Thìn mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN