Muốn sinh con trai và thăng tiến, hãy mua ngay những vật phẩm phong thủy này

1. Vật phẩm phong thủy giúp sinh con trai

Muốn sinh con trai và thăng tiến, hãy mua ngay những vật phẩm phong thủy này 1

a. Ý nghĩa của biểu tượng Kỳ Lân

Kỳ Lân là con gì? Đây là một trong bốn linh vật cao quý: Long, Lân, Quy, Phụng. Kỳ Lân là một con vật có đầu nửa Rồng nửa Thú, nó chỉ có một sừng, do nó không húc ai bao giờ nên chiếc sừng này được xem là hiện thân của Từ Tâm.
Bày Kỳ lân tống tử để sớm sinh con trai.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN