Hướng nhà mang đến tốt lành

Xây nhà chọn hướng, chọn phương. Gợi ý một số hướng nhà mang đến tốt lành cho gia chủ.

Hướng nhà mang đến tốt lành 1

1. Nhà hướng Nam – đại cát đại lợi
Dân gian có câu “Lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam”. Kinh nghiệm cho thấy, nhà hướng Nam ở vùng đồng bằng mùa hè có gió Đông Nam nên mát mẻ, mùa đông không hứng gió Đông Bắc nên ấm áp. Hơn nữa hướng này nhận nhiều ánh sáng, có lợi cho chủ nhà về đường sức khỏe, thành đạt, có nhiều người ủng hộ.
2. Phía Nam đất tróng – phú quý vẹn toàn
Nhà hướng Nam lại có khoảng đất trống là lý tưởng về phong thủy. Bất kể đó là khoảng đất trống tự nhiên hay đã được xây dựng thành công viên, hồ ao đều rất tốt. Gia chủ gia đình hòa thuận, phú quý đầy đủ.
3. Để trống hướng Đông Bắc, càng ở lâu càng phú quý
Khi xây nhà nếu để trống vị trí này làm sân hoặc vườn là đại cát. Chủ nhà phú quý lâu dài. Hơn nữa, phong thủy học kiêng làm nhà hướng này vì địa khí xấu, nên để trống.
4. Tây cao Đông thấp – bình an cát tường
Sách phong thủy đều nói, ở địa thế đất Tây cao Đông thấp nếu làm nhà hướng Đông, con cháu giàu có, tích đức thì con cháu làm công hầu khanh tướng. Làm nhà ở hướng này, tuy chỉ giàu có bậc trung hoặc làm quan không hiển hách nhưng cuộc sống chắc chắn, bình an, cát lành.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN